Siuntion Sanomat

Etusivu » 2014 » joulukuu

Monthly Archives: joulukuu 2014

Mainokset

Hyvää ja Iloista Uutta Vuotta 2015

IMG_3443

Mennyt vuosi 2014 jää mieliimme monien maailmaa kuohuttaneiden tapahtumien ja kriisien vuotena.

Paljon on ehtinyt tapahtua lyhyissäkin ajanjaksoissa.

Oma maamme ei ole jäänyt osattomaksi kriisien kielteisistä vaikutuksista.

Moni asia on auki ja levällään, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Aina sietää kuitenkin toivoa aikaa parempaa.

Siuntion Sanomien toimitus toivottaa kaikille lukijoilleen Hyvää ja Iloista Uutta Vuotta 2015.

Muistakaa suojalasit ja muut turvallisuusohjeet ilotulitteiden käsittelyssä.

Mainokset

Suitian linnan ostajaa selvitetään

Valtion kiinteistöyhtiö Senaatti-kiinteistöt käy parhaillaan neuvotteluja Siuntion Suitian linnasta tarjouksen tehneiden kanssa, kertoo ruotsinkielinen Svenska Yle keskiviikon 31.12 uutisessaan.

Svenska Ylen mukaan Senaatti-kiinteistöt sai kaksi kuukautta sitten kymmenisen kiinnostuksen ilmaisupyyntöä, joihin pyydettiin hinta-arvioita ja täsmällisempiä suunnitelmia linnan tulevaisuutta koskien.

Saatujen tietojen perusteella Senaatti-kiinteistöt on pyytänyt joiltakin tavanomaisia tarjouksia ja nyt prosessi jatkuu neuvotteluilla, joiden tarkoituksena on löytää ostaja, toteaa Svenska Yle uutisessaan. Tarkemmista yksityiskohdista kiinteistöyhtiö on kuitenkin vaitonainen.

Siuntion kunnan tekninen toimisto on ollut vuoden 2014 alusta vuokralla linnan sivurakennuksessa (katso tarkempi sijainti ja reitti Google Mapsissä).


Lähde:

Svenska Yle, ”Svidja slott: Köparen vaskas fram”, 31.12.2014

Pääkirjoitus: Hetkinen … lähtikö se paperi kunnasta Korvatunturille?

Sanomalehti Länsi-Uusimaa kertoo maanantain (29.12) vuotta 2014 koskevassa uutiskertauksessaan (sivu 7) Siuntiosta seuraavaa:

Tavallisen siuntiolaisen näkökulmasta kunnan suurimpiin uutisiin vuodelta 2014 kuului monitoimihallihankkeen edistyminen …

hanke otti vuonna 2014 valtavia askeleita kohti toteutumista: perustettiin Siuntion Monitoimihalli Oy, kunta vuokrasi tulevalle hallille tontin nimelliseen hintaan, suunnitelmat valmistuivat ja rahoituskuviot selkityivät.

Hallin toteutuminen on käytännössä enää kiinni valtiosta, jolta odotetaan 750 000 euron tukea rakentamiseen. Eduskunta päättää asiasta keväällä …

Kunta on ollut hallihankkeessa hyvin mukana: Se on vuokrannut meille alueen 30 vuodeksi, mikä oli edellytyksenä valtiontuen saamiseksi … kiitteli Siuntion Monitoimihalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Patrik Flygar Länsi-Uusimaassa marraskuussa

Todellakin, kunnanhallitus teki monitoimihalliyhtiöltä tulleen hakemuksen perusteella 12.5 kokouksessaan päätöksen (§ 78) tontin vuokraamisesta yhtiölle. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) oli vahvistanut jo 19.11 750 000 euron rakentamisavustuksen monitoimihalliyhtiön omistajalle (Sjundeå intresseförening rf).

Siuntion kunnan puolelta oli tehty kaikki ne päätökset, jotka mahdollistivat OKM:n avustuspäätöksen – enemmänkin. Mitä tulee eduskunnan yleisempään määrärahapäätökseen, on liene selvää, että Siuntion kunnanvaltuusto ei ole Suomen eduskunta.

Kunnan ja monitoimihalliyhtiön välinen yhteistyö syveni entisestään, kun valtuusto hyväksyi maanantaina 8.12 kokouksessaan monitoimihalliyhtiön ja kunnan välisen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan kunta sitoutuu takaamaan myöhemmin investointiin tarkoitettavan lainan, mikäli se katsoo, että takauksen riski on järkevässä suhteessa kunnan kantokykyyn, eikä riski toteutuessaan vaaranna kunnan toiminnan jatkuvuutta ja laina ja takaus on muiden sopimuksen ehtojen mukainen. Lisäksi kunnanhallitus oli hieman aiemmin (24.11) päättänyt käynnistää selvityksen vaihtoehdosta, missä kunta olisi osaomistajana monitoimihalliyhtiössä ja yhtiö hallinnoisi sekä kunnan omistamaa urheiluhallia että uutta monitoimihallia.

Yhteistyösopimuksesta päätettäessä valtuustolle ei ollut tarjota minkäänlaista selkoa sen kummemmin kunnanhallituksen käynnistämän selvityksen tuloksista kuin muistakaan yhteistyösopimuksen sellaisenaan sisältämien ja mahdollisten tulevien sitoumusten taloudellisista vaikutuksista kunnalle. Yhteistyösopimuksen hyväksymistä käsiteltäessä ehdotettiinkin asian palauttamista takaisin uudelleen valmisteltavaksi riittävien selvitysten saamiseksi. Myös asian kiireellisyys ihmetytti.

Vaikka ehdotus takaisin palauttamisesta äänestettiin nurin selvin konsensusluvuin (18-7, kaksi tyhjää), se kirvoitti pitkän keskustelun. Lukuisissa ehdotusta vastustaneissa puheenvuoroissa maalailtiin kuvaa, että valtionapu menetettäisiin, mikäli asia palautettaisiin takaisin. Kirkkonummen Sanomien 11.12 numero (s. 7) kertoi tilanteesta suorastaan sydäntä särkevästi:

Hallihankkeen kustannusarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa, josta 750 000 euroa on tarkoitus kattaa valtiolta saatavalla avustuksella. Moni valtuutettu ilmaisi huolensa valtionavun menettämisestä, jos hallihanketta ryhdytään jarruttamaan.

Valtuustossa ensimmäisen palauttamista koskevan puheenvuoron käytti eräs RKP:n valtuutettu, joka totesi seuraavaa:

Tack ordförande, kiitos puheenjohtaja. Tää yhteistyösopimus, niin kuin äsken sanottiin, sillä on aiesopimuksen luonne, eli kunta päättää erikseen myöntääkö, hyväksyykö oikeasti sen takauksen silloin, kun on tiedossa minkä suuruinen takaus on loppupeleissä kyseessä ja minkälaisin ehdoin. Tällä paperilla on kiire ja se kiire johtuu vain ja ainoastaan siitä, että jos tätä ei lähde eteenpäin kunnasta tänä vuonna, niin silloin valtionapu ei myöskään tule ensi vuonna. Sen takia palautusehdotus on tässä, tässä niinkuin huonoin mahdollinen vaihtoehto. Se tarkottaa yhtä vuotta lisää koko hankkeelle. Ei oikeastaan sen enempää.

Jokainen voi pohtia mielessään, mihin edellä esitetyn kaltaisella ja muilla samansuuntaisilla puheenvuoroilla pyrittiin?

Joka tapauksessa puheenvuorot näyttäytyivät hyvin erikoisilta, aikeineen päivineen, sen tyytyväisyyden valossa, mitä monitoimihalliyhtiön hallituksen puheenjohtaja esitti omissa marraskuisissa näkemyksissään kunnan osallistumisesta hankkeen edistämiseen – ei suinkaan jarruttamiseen.

Toimitus avaa sivun ”Palonummea koskevat kysymykset”: asukasyhdistys toimittaa kysymykset kunnalle

Siuntion Sanomat avaa lomakesivun, jonne kerätään avointa kysymyslistaa tulevaa Palonummen asioita koskevaa yleisötilaisuutta (ti 20.1) varten (ks. alla linkki kunnan tiedotteeseen).

Aloite sivujen avaamiseksi on tullut asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry:ltä, jolle asianomainen pyyntö on esitetty asukkaiden taholta.

Asukasyhdistyksen on tarkoitus toimittaa koottu kysymyslista kuntaan perjantaihin 9.1.2015 mennessä.

Kynnys kysymysten lähettämiseksi suoraan omilla nimillä on koettu osittain liian korkeaksi.

Siuntion Sanomat päivittää listaa toimitukselle lähetetyillä kysymyksillä.

Kysymykset julkaistaan päivitettävällä listalla lähettäjän antaman luvan mukaisesti.

Toimitus ei luovuta eikä julkaise kysymysten lähettäjien nimiä ja yhteystietoja.

Mikäli kysymystä ei halua julkaistavaksi, se kerätään joka tapauksessa asukasyhdistykselle toimitettavaan anonyymiin koontiin.

Palonummea koskevat kysymykset”-sivu (klikkaa):

https://siuntionsanomat.com/palonummeakoskevatkysymykset/


Siuntion kunta:

Siuntio → Ajankohtaista → Yleisötilaisuus Palonummen asioista 20.1.2015

Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen bioenergialaitos kannattaa

Bioenergiayhtiö Lohjan Biolämpö Oy on tuottanut kahden vuoden ajan energiaa sekä teollisuuden että asukkaiden tarpeisiin. Tänä aikana kaukolämmön hinta on laskenut samaan aikaan, kun tuotanto on tullut ympäristöystävällisemmäksi. Asiasta uutisoi Svenska Yle Västnyland maanantaina 29.12.

Svenska Yle Västnylandin uutisen mukaan Lohjan kaupungin energiayhtiö Lohjan Energiahuolto Oy Loherin vuonna 2011 tuottamasta energiasta 57 % oli hiilidioksidivapaata. Tänä vuonna osuus nousee jo 85 %:iin. Samaan aikaan tuotantomäärä on noussut yli kolmanneksella, toisin sanoen aikaisemmin fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa tuotetaan nyt biopolttoaineilla, toteaa Svenska Yle Västnyland. Uutisen mukaan kaukolämmön hinta on vuoden 2010 tasossa, eikä hinnan korotuksia ole näköpiirissä.

Energiayhtiö Lohjan Energiahuolto Oy Loher on yksi bioenergiayhtiö Lohjan Biolämpö Oy:n osakkaista 49 %:n osuudella. Muina osakkaina ovat Metsäliitto Osuuskunta (46 %) ja Ääneseudun Energia (5 %).

Lohjan Biolämpö Oy:n rakennuttama 26 MW:n biolämpölaitos oli noin 17 miljoonan euron yhteishanke. Uuteen kerrosleijutekniikkaan perustuva kattilalaitos ja siihen kuuluvat puupolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmät vihittiin käyttöön 7.1.2013 noin puolentoista vuotta kestäneen rakennusprojektin jälkeen.

Metsä Groupin Lohjan Kerto-tehtaan yhteyteen rakennettu biolämpölaitos sijaitsee Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueella.

Myös Siuntiossa on suunnitteilla pääosin puuhakekäyttöinen lämpökeskus, jonka sijaintipaikaksi tekninen lautakunta on päättänyt Palonummen asuinalueen.


Lähteet:

Svenska Yle Västnyland, ”Miljövänlighet lönar sig i Lojo”, 29.12.2014

Farmit, ”Lohjan biolämpölaitos vihittiin käyttöön”, 7.1.2013

Lohjan kaupunki → Ajankohtaista

Siuntioon suunnitteilla myös jäähalli?

Siuntion Monitoimihalli

Siuntion uuden urheiluhallin (eli monitoimihallin) rakentamisen edellyttämä asemakaavan muutoshanke on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä ainakin elokuusta 2013 lähtien. Asia ilmenee teknisen lautakunnan 20.8.2013 pöytäkirjastä (§ 64), jolloin tekninen lautakunta päätti käynnistää vastaavan asemakaavan muutoshankkeen. Päätöksen selostusosa toteaa muun muassa seuraavaa:

Nykyisen palloiluhallin kapasiteetti on todettu riittämättömäksi. Tavoitteena on tarjota sekä lisätiloja nykyisille toiminnoille että laajentaa liikuntapalveluiden kirjoa.

Alueella sijaitsee yleisurheilukenttä, tenniskenttiä ja palloiluhalli. Tenniskenttien yhteydessä sijaitsee yksikerroksinen huoltorakennus …

Kaavamuutoshanke eteni teknisessä lautakunnassa jouhevasti yleisötilaisuuksineen ja lausuntokierroksineen.

Tekninen lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa kokouksessaan 29.1.2014 (§ 10). Pöytäkirjasta ilmenee, että asemakaavan muutosluonnosta oli tuolloin jalostettu seuraavasti:

Asemakaavan muutosluonnosta on jalostettu siten, että muutosehdotuksessa muutosalueen kokonaiskerrosalaa on lisätty 9000 m2:stä 11000 m2:iin. Rakennusalueen rajoja on muutettu niin, että ne mahdollistavat uuden hallin joustavamman sijoittelun. Luonnosvaiheen vaihtoehtojen 2 ja 3 alueelle on lisätty mahdollisia tulevaisuuden tarpeita varten rakennusalue, joka mahdollistaa esim. jäähallin kokoisen rakennuksen toteuttamisen.

Lopulta asemakaavan muutos hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 29.4.2014 (§ 42) muuna kuin vaikutuksiltaan merkittävänä asemakaavan muutoksena.

Siuntion kunnanhallitus hyväksyi vastaavasti 12.5.2014 (§ 78) kunnan omistaman maa-alueen vuokraamisen 30 vuodeksi monitoimihalliyhtiö Sjundeå Allaktivitetshall Ab:lle nimelliseen vuokrahintaan, 1 euro/vuosi. Vuokraamisasia oli tullut kunnanhallituksen päätettäväksi monitoimihalliyhtiön hakemuksesta.

Siuntion kunnan ja monitoimihalliyhtiön välinen yhteistyösopimus hyväksyttiin lopulta kunnanvaltuuston kokouksessa 8.12 (§ 67).

Siuntion poliittista päätöksentekojärjestelmää ei voi ainakaan syyttää hitaudesta, riittävän konsensuksen puutteesta tai kunnan toimintakykyä heikentävästä turhasta torasta varsinkaan silloin, kun kyse on taloudellisilta ja muilta vaikutuksiltaan mittavista hankkeista.

Tulevaisuutta silmällä pitäen on mielenkiintoinen kysymys, nähdäänkö Siuntiossa myös jäähalli, kuten teknisen lautakunnan 29.1.2014 kokouksen pöytäkirjasta saattaisi ehkä ymmärtää?

Mielipide: Thaimaan tsunamista 10 vuotta – elämän arvaamattomuus

Jälleen tämänkin vuoden tapaninpäivänä muistuivat mieleeni vuoden 2004 tapahtumat Thaimaassa.

Asuin tuolloin Nurmijärven Klaukkalassa ja olin muutaman vuoden aikana useaan kertaan törmännyt lähistöllä asuvaan muusiikkoon. Vaihdoin silloin tällöin sanan pari hänen kanssaan ohi kulkiessani.

Vaatimaton ja rauhallinen mies kuuluisuudestaan huolimatta.

Viimeisen kerran tervehdimme vain muutama päivä ennen muusikon ja hänen perheensä lähtöä lomalle Khao Lakiin, Thaimaaseen.

Tapaninpäivän 26.12.2004 uutiset kertoivat tsunamista ja kadoksissa olevista suomalaisista. Kadonneiden joukossa olivat muusikko ja hänen perheensä. Tämä tieto teki olosta melkoisen epätodellisen.

Surullinen totuus alkoi valjeta kuitenkin melko pian. Kulkiessani seuraavan kerran muusikon ja hänen perheensä talon ohitse, oli heidän postilaatikkonsa luokse ilmestynyt seppele ja kynttilöitä palamaan.

Talo näytti kovin hiljaiselta ja autiolta. Tuolloin mieleen hiipi kolkko tunne siitä, ettei tuo perhe kenties enää koskaan palaisi kotiinsa.

Muutaman päivän kuluttua talon pihalla seisoi tumma pakettiauto ja sisällä liikkui ihmisiä. Sain myöhemmin kuulla, että tutkijat olivat hakeneet dna-näytteitä, uhrien tunnistamista varten.

Sydämeen koski!

Kaikki menehtyneen perheen jäsenet löytyivät lopulta. Kukaan heistä ei jäänyt kateisiin ja heidät saatiin haudattua yhdessä viimeiseen lepoon.

Karut tiedot Thaimaan tsunamista paljastivat, että toinenkin klaukkalalainen nelihenkinen perhe oli menehtynyt Khao Lakissa: vanhemmat ja kaksi lasta.

Eräs klaukkalalainen nuoripari oli ollut Khao Lakissa kihlajaismatkalla. Tuolta matkalta kotiin palasi ainoastaan mies. Aaltojen myllerryksessä mies oli pitänyt vasta kihlattua tyttöystäväänsä kädestä kiinni niin kauan, kun voimat riittivät. Lopulta ote irtosi ja aalto vei tyttöystävän. Mies pelastui.

Thaimaan tsunami on koskettanut lukemattomia ihmisiä Suomessa, jollei suoraan henkilökohtaisesti, sitten välillisesti.

Uhriksi saattoi joutua jonkun läheinen, työkaveri, tuttavan tuttava tai naapuri.

Traagisten tapahtumien ja menetysten nostattamat ajatukset ja tunteet kiinnittyivät mieliin. Nämä ajatukset ja tunteet nousevat edelleen, etenkin tapaninpäivinä.

Muusikko Aki Sirkesalon laulun ”Tule vielä” sanat koskettavat syvältä:

On vuodet kai vierineet vinhaan

Ja päivät pois pyyhkiytyneet,

Kun katseestas koskeni kuohuu

Ja vuolaana vellovat veet.

Tule nyt. Tule vielä, kun suonissa soi

Tämä laulu niin kiivas ja arvaamaton.

Tule vielä, kun aamuksi virkoaa yö.

Tule vielä, kun sydämes lyö …

Nimim. Elämä on arvaamaton

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti parantaa rakennustarkastajan tavoitettavuutta

Siuntion ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti (§ 122) keskiviikon 10.12 kokouksessaan rakennustarkastajan vastaanottopäivistä ja puhelinpäivystyksestä vuodelle 2015.

Lautakunnan päätöksen mukaan rakennustarkastaja on tavattavissa teknisessä toimistossa vuoden 2015 jokaisena torstaina klo 9.00 – 11.00 (pois lukien pyhät) tai sopimuksen mukaan.

Lisäksi lautakunta päätti, että rakennustarkastajan puhelinpäivystys on vuoden 2015 jokaisena maanantaina klo 9.00 – 11.00 (pois lukien pyhät) ja torstaina klo 12.00 – 13.00 (pois lukien pyhät).

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemän päätöksen tarkoituksena on nyt parantaa mahdollisuuksia tavoittaa rakennustarkastaja puhelimitse, joka puolestaan helpottaa vastaanottoajan varaamista. Lisäksi tarkoituksena on, että rakennustarkastajalla on enemmän aikaa käynteihin rakennuspaikoilla ja toimistotöiden tekemiseen.

Vuoden 2014 aikana rakennustarkastaja on ollut tavattavissa teknisessä toimistossa jokaisena arkimaanantaina ja -torstaina klo 9.00 – 11.00 tai sopimuksen mukaan. Rakennustarkastajalla on ollut myös puhelinpäivystys jokaisena arkimaanantaina, -tiistaina ja -torstaina klo 12.00 – 13.00.

Tekninen toimisto sijaitsee Siuntion kirkonkylällä osoitteessa Suitia 51 B (katso sijainti ja reittiohjeet Google Mapsissä).

Tekninen toimiston tilat ovat tarkemmin Suitian linnan sivurakennuksessa, missä toimisto on ollut vuoden alusta vuokralla.


Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Siuntio → Hallinto ja päätöksenteko → Esityslistat ja pöytäkirjat

Siuntio → Avainpalvelut → Asumisen ja rakentamisen palvelut → Rakennusvalvonta

Webcal.fi → Pyhät 2015

Helsingin Uutiset, ”Uniikki kartanolinna tulee myyntiin – katso kuvat upeasta Suitiasta”, 26.9.2014

Maanantaina odotettavissa vielä kireää pakkasta: tiistaina käänne kohti lauhaa jaksoa

saa 20141225

Ilmatieteenlaitoksen tämän päiväisen sääennusteen (27.12) mukaan maan eteläosassa on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin heikkoa lumisadetta, illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Odotettavissa on heikkoa tuulta. Pakkanen kiristyy vähitellen sunnuntaita kohden tultaessa.

Lähipäivien paikallisen (Siuntio) sääennusteen mukaan pakkanen kiristyy maanantaita kohti tultaessa jopa -17 °C:een ja pysyttelee kireänä tiistaiaamuun saakka. Odotettavissa on heikkoa tuulta.

Kymmenen vuorokauden ennusteen mukaan tiistaina säässä tapahtuu voimakas käänne, jolloin pakkanen lauhtuu nollan tietämille. Osittain sää lauhtuu suojan puolelle.

Lauhan jakson odotetaan jatkuvan koko loppuviikon ajan.


Lähde:

Ilmatieteen laitos

Mielipide: Hyvät palonummelaiset!

Olen järkyttyneenä seurannut keskustelua Palonummen asuinalueesta ja sinne suunnitellusta lämpökeskuksesta, jonka rakentaminen on pian alkamassa. Asun itse aivan muualla, mutta se tapa, miten Siuntiossa on aina hoidettu asioita, jatkuu kansalaisia tukevasta lainsäädännöstä huolimatta.

Suomen lainsäädäntö ei koske Siuntiota, vaan täällä toimitaan kuten on aina ennenkin toimittu.

Asiat tuodaan puskista kuntalaisten tietoisuuteen, ne suunnitellaan ja käsitellään salassa, tiedotus on niukkaa eli asioista tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla ja kuntalaisille pidetään ”tiedotustilaisuus” sitten, kun rakentaminen on jo aloitettu.

Kenen etua tällainen toiminta ajaa?

Siuntio on Suomen 10. rikkain kunta! Miten se näkyy? Suomen huippua olevalla (21,5) veroäyrillä. Miten tämä yhtälö voi olla mahdollista?

Siuntiossa on Suomen 10. paras veronmaksukyky eli täällä on hyviä veronmaksajia. Siuntiossa on maan alhaisimpia työttömyyslukuja (n. 6%), sairastavuus on alhaista (vanhusväestö pieni), investoinnitkaan eivät ole päätähuimaavia.

Kaiken päälle hyvistä veronmaksajista halutaan päästä eroon koulukuljetuksia hankaloittamalla, lämpökeskuksella, pakkolunastuksilla, erään asemalla sijaitsevan koulun toimimattomuudella ja tiedon salaamisella.

Poliittisten luottamushenkilöiden tehtävänä on ajaa kuntalaisten (kunnan) etua. Tämä tosiasia on unohtunut monelta luottamushenkilöltä. Voidaanko kuntalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta enää puhuakaan?

Älkää antako periksi palonummelaiset. Tutustukaa julkisuuslainsäädäntöön, http://oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/lakiensaataminen/julkisuuslaki/lainpaapiirteet.html, joka vaatii asioista tiedottamista.

Ei voi olla moraalisesti ja inhimillisesti oikein, että perheet ostavat kalliita tontteja ja rakentavat kalliita taloja alueelle, jolle päätetäänkin rakentaa kunnan lämpökeskus. Tämä lämpökeskuksen paikkahan on pitänyt näkyä kaavassa jo tontteja ostettaessa.

Nimim. Järkyttynyt

%d bloggers like this: