Siuntion Sanomat

Etusivu » Palonummi » Toimitus avaa sivun ”Palonummea koskevat kysymykset”: asukasyhdistys toimittaa kysymykset kunnalle

Toimitus avaa sivun ”Palonummea koskevat kysymykset”: asukasyhdistys toimittaa kysymykset kunnalle

Mainokset

Siuntion Sanomat avaa lomakesivun, jonne kerätään avointa kysymyslistaa tulevaa Palonummen asioita koskevaa yleisötilaisuutta (ti 20.1) varten (ks. alla linkki kunnan tiedotteeseen).

Aloite sivujen avaamiseksi on tullut asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry:ltä, jolle asianomainen pyyntö on esitetty asukkaiden taholta.

Asukasyhdistyksen on tarkoitus toimittaa koottu kysymyslista kuntaan perjantaihin 9.1.2015 mennessä.

Kynnys kysymysten lähettämiseksi suoraan omilla nimillä on koettu osittain liian korkeaksi.

Siuntion Sanomat päivittää listaa toimitukselle lähetetyillä kysymyksillä.

Kysymykset julkaistaan päivitettävällä listalla lähettäjän antaman luvan mukaisesti.

Toimitus ei luovuta eikä julkaise kysymysten lähettäjien nimiä ja yhteystietoja.

Mikäli kysymystä ei halua julkaistavaksi, se kerätään joka tapauksessa asukasyhdistykselle toimitettavaan anonyymiin koontiin.

Palonummea koskevat kysymykset”-sivu (klikkaa):

https://siuntionsanomat.com/palonummeakoskevatkysymykset/


Siuntion kunta:

Siuntio → Ajankohtaista → Yleisötilaisuus Palonummen asioista 20.1.2015

Mainokset
%d bloggers like this: