Siuntion Sanomat

Etusivu » Siuntion asema

Category Archives: Siuntion asema

Mainokset

Terhokerho aloittaa toimintansa Siuntiossa

Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmivuotinen (2014-2016) valtakunnallinen Koko Suomi leikkii-hanke jalkautuu myös Siuntioon, kun Terhokerhon aloittaa toimintansa keskiviikkona 14.1 klo 17:30 Siuntion aseman Veturissa.

Siuntion Terhokerhon toiminnan alkamisesta kerrotaan kunnan Tapahtumat-tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan kerho on maksuton ja tarjoaa kaikille avoimen kohtaamispaikan, missä lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat leikkiä ja viettää kiireetöntä aikaa yhdessä. Tavoitteena on rakentaa tärkeää siltaa sukupolvien välille ja vähentää yksinäisyyttä.

Mukaan toimintaan otetaan mielellään lisää vapaaehtoisia.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punaisen Risti vastaavat yhdessä Koko Suomi leikkii-hankkeen toteutuksesta.

Hankkeen tavoitteena on perustaa vuoden 2016 loppuun mennessä jokaiseen Suomen kuntaan sukupolvien kohtaamispaikka, Terhokerho.

Lisää aiheesta:

Siuntion kunta → Tapahtumat

Koko Suomi leikkii-hankkeen sivut

Mainokset

Teknisen lautakunnan jäseneltä voimakasta kritiikkiä aseman rasitetoimitusasiassa

WP_000125

Siuntion Sanomat uutisoi torstaina 27.11 kunnanhallituksen maanantaisen (24.11) kokouksen esityslistalla olleen rasitetoimitusasian yllättävästä poisvetämisestä kunnanhallituksen käsittelystä. Asia koski rasitetoimituksen hakemista Bollstadintien kevyen liikenteen väylän ja radan alikulun välille.

Käsittely siirrettiin tekniselle lautakunnalle, joka tiistaisessa (25.11) kokouksessaan päätti tehdä maanomistajalle uuden tarjouksen maa-alueesta, joka mahdollistaisi kevyen liikenteen väylän puuttuvan osan rakentamisen. Tekninen lautakunta päätti maanomistajalle tehtävästä tarjouksesta, johon sisältyi 5000 euron korvauksen lisäksi korvaava maa-alue.

Teknisen lautakunnan päätöksestä jätettiin eriävä mielipide. Eriävän mielipiteen tekijäksi tunnustautui jo samana iltana (25.11) teknisen lautakunnan jäsen Eljas S. Rahikainen (vihr), joka avautui rasitetoimitukseen liittyvistä yksityiskohdista varsin suorin sanoin Facebookin Siuntion Asuminen, Luonto ja Ajankohtaiset Asiat -keskusteluryhmässä.

Rahikainen esitti keskusteluryhmän kommentissaan kokouksessa selvinneen, että kunta ei ole käynyt neuvotteluja kiinteistön omistajan kanssa, eikä ole koskaan vastannut kiinteistön omistajalta saamaansa myyntitarjoukseen. Teknisen lautakunnan tekemää päätöstä Rahikainen luonnehti samaisessa kommentissaan uhkavaatimukseksi:

Kunnan vastaus oli neuvottelujen sijaan esittää lautakunnan ja kunnahallistuksen kautta uhkavaatimuksen luonteinen tarjous maa-alueesta 12,5 €/ m2 (yhteensä 5000 euroa). Jos omistaja ei 10 (!) päivässä hyväksy tätä tarjousta, hakee kunta pakkorasitetta. Pakkorasitteen hakeminen on kunnanhallituksen päätettävissä. Pakkorasiteprosessi on erittäin harvinainen ratkaisu. Sen kustannukset kunnalle ovat arvoitus, ja jonka tekninen lautakunta on halukas maksamaan …

Rahikainen esitti kommentissaan myös, että kunnan tulisi rohkaistua aitoon neuvotteluun kiinteistön omistajan kanssa ja näin välttämään pakkorasitemenettelystä saamansa negatiivisen julkisuuden ja kustannukset.

Rasitetoimitus asia vedettiin pois kh:n listalta: tekniseltä lautakunnalta uusi tarjous maanomistajalle

Siuntion Sanomat uutisoi maanantaina 24.11 saman illan kunnanhallituksen käsittelyyn tulossa olleesta ehdotuksesta rasitetoimituksen hakemiseksi Bollstadintien kevyen liikenteen väylän ja radan alikulun välille.

WP_000125

Rasitetoimituksen hakemista koskeva pykälä vedettiin kuitenkin viime hetkellä pois kunnanhallituksen maanantaiselta esityslistalta.

Asia siirtyi tekniselle lautakunnalle, joka tiistaisessa (25.11) kokouksessaan päätti tehdä maanomistajalle uuden tarjouksen maa-alueesta, joka mahdollistaisi kevyen liikenteen väylän puuttuvan osan rakentamisen.

Maanomistajalle tarjotaan nyt 5000 euron korvausta sekä vastineeksi korvaavaa maa-aluetta.

Edellä mainituista uusista käänteistä kertoi ruotsinkielinen Yle Länsi-Uusimaa keskiviikkoillan (26.11) uutisessaan. Mikäli asiassa ei saavuteta yksimielisyyttä, saattaa rasitetoimituksen hakeminen tulla uudelleen ajankohtaiseksi, toteaa teknisen lautakunnan puheenjohtaja uutisessa. Päätöksestä jätettiin yksi eriävä mielipide.

Siuntion Sanomien saamien tietojen mukaan rasitetoimitusta koskevassa asiassa ilmeni uutta tietoa, joka vaikutti asian käsittelyn muuttumiseen.

Kunta hakemassa rasiteoikeutta Bollstadintien kevyen liikenteen väylän ja radan alikulun välille

Kunnan teknisen toimen elokuun alussa aloittama Bollstadintien ja Siuntion aseman yhdistävän kevyen liikenteen väylän rakentaminen on ollut jäissä useamman kuukauden ajan.

Tekninen toimi rakensi kunnan maille hyvin pikaisessa aikataulussa läntisen osan kyseistä kevyen liikenteen väylää, josta alla oleva kuva.

WP_000125

Kunnan mukaan kyseinen rakennettu osa on sekä voimassa olevan asemakaavan että uuden hyväksytyn, toistaiseksi kuuluttamattoman, yleiskaavan mukainen. Uuden yleiskaavan mukainen asemakaava on valmisteilla, eikä sen voimaantulon ajankohdasta ole tietoa.

Jo rakennetun väyläosuuden jatkamiseksi tekninen toimi käynnisti meneillään olevan pakkolunastusmenettelyn, joka koskee voimassa olevan asemakaavan mukaista 120 m2:n maa-aluetta.

Uudessa hyväksytyssä yleiskaavassa tehtyjen muutosten mukaan nyt suunnitellun kevyen liikenteen väylän rakentamaton osa ei kuljekaan suoraan itään Asematielle, vaan etelään radan alikulun kohdalta. Kunnan käsityksen mukaan meneillään olevissa lunastuksissa on ollut jo perusteena se, että kunta olisi tosiasiallisesti jo päättänyt uudesta linjauksesta.

Nyt kunta on etsimässä ratkaisua keskeneräiseksi jääneeseen väylän rakentamiseen hakemalla rasitetoimituksella rasitetta puuttuvalle osalle väylää. Asia on päätettävänä illan (24.11) kunnanhallituksen kokouksessa.

Kunnan näkemyksenä on, että maanomistajan kanssa ei ole päästy yksimielisyyteen luvasta tai kaupasta, joka mahdollistaisi kunnalle oikeuden suoran yhteyden rakentamiseen nyt rakennetulta väylän osalta radan alikulkuun. Tästä syystä on päädytty ehdottamaan rasitetoimitusta.

Elokuun alussa teknisen toimen järjestämässä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa kunnan puolelta esitettiin hyvin selkeä ja suoraviivainen ilmaisu siitä, että kunta ei tule maksamaan asianomaisille kahdelle maanomistajalle rahallista korvausta hankittavaksi aiotusta maasta.

Samalla kävi ilmi, että suunnitellun kevyen liikenteen väylän kokonaiskustannuksia rajoittaa kyseisen tyyppisiin rakennustöihin varattu kiinteä summa, joka on teknisen johtajan suoraan hallinnoima.

Maanomistajat ilmaisivat kuitenkin selkeästi kyseisessä tilaisuudessa halukkuutensa sekä maan myymiseksi kunnalle että muiden ehtojen neuvottelemiseksi kunnan kanssa siten, että kunta voisi toteuttaa kaavailemansa väylän.

Katso myös: Monitoimihalli-osakeyhtiön ja kunnan yhteistyösopimus kunnanhallituksen käsittelyyn maanantaina

%d bloggers like this: