Siuntion Sanomat

Etusivu » Störsvik

Category Archives: Störsvik

Mainokset

Slussenin asemakaavaehdotus sivistyslautakunnan käsittelyyn: Uusi alakoulu keskustaan?

Siuntion sivistyslautakunta pitää vuoden 2015 ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona 14.1.

Sivistyslautakunnan käsittelyssä on Störsvikin alueelle suunnitellun Slussenin asuinalueen asemakaavaehdotus, josta sivistyslautakunnan on tarkoitus antaa oma lausuntonsa (esityslista § 5).

Esittelijänä toimivan sivistystoimenjohtajan valmisteleman pohjaehdotuksen mukaan Siuntion koulut sijaitsevat kuntakeskuksessa, eikä Störsvikin alueelle ole tarkoituksenmukaista rakentaa uutta alakoulua.

Pohjaehdotuksen mukaan kouluratkaisuja tulee kuitenkin arvioida ja suunnitella muun muassa Siuntion kuntakeskuksen Siuntion sydän-hankkeen edetessä.

Pohjaehdotuksen perusteluissa todetaan muun muassa seuraavaa:

Siuntion koulut sijaitsevat kuntakeskuksessa. Sjundeå svenska skolanin laajennus valmistui syksyllä 2013 eikä ruotsinkielisille koulurakennukselle ole tarvetta.

Aleksis Kiven koulun tilapuute on väliaikaisesti ratkaistu Toukolan koulurakennuksella, johon on sijoitettu suomenkielinen esi- ja alkuopetus.

Siuntion Sydän- hankkeen edistyessä kunnan tulee ryhtyä suunnittelemaan uutta kouluratkaisua vastatakseen kasvavan oppilasmäärän tuomaan haasteeseen keskustan alueella.

Kunnassa tullaan tarvitsemaan uusia oppilaspaikkoja ja uuden alakoulun rakentaminen lienee tarpeen.

Störsvikin alueella asuu sekä suomen- että ruotsinkielisiä perheitä eikä alakoulun rakentaminen sille alueelle ole tarkoituksenmukaista. Alueelle järjestetään koululaiskuljetuksia.

Vaikuttaa vahvasti siltä, että paineita uuden alakoulun rakentamiselle tulee olemaan, nimenomaan Siuntion kuntakeskuksen alueelle.

Mainokset

VN: Siuntion kunta ottaa opiksi Störsvikin kokemuksista ja tehostaa tiedottamista

Siuntion Sanomat uutisoi lokakuun loppupuolella Störsvikin vesijohtoveden laatuongelmista. Ongelmien syynä oli veden rautapitoisuuden äkillinen nousu, jonka vuoksi vesilaitos joutui huuhtelemaan putkistoa rautapitoisuuden laskemiseksi. Asukkaille järjestettiin vedenjakelupisteitä, sillä vedenlaatu on niin huono, että vesi ei soveltunut kotitalouksien käyttöön. Kunta tiedotti asiasta kunnan verkkosivuilla.

storsvik vesiongelma

Störsvikin ongelmat nousivat osittain esille myös maanantain 10.11 valtuustokokouksessa käydyissä keskusteluissa. Samalla esiin ponnahtivat Siuntion veden kalkkipitoisuus ja mahdolliset mangaaniongelmat. Veden korkeaan mangaanipitoisuuteen viittaavia haju- ja värihaittoja ilmeni aikaisemmin tänä syksynä muun muassa kuntakeskuksen alueella. Epäilyihin ei saatu vahvistusta. Kunnan tiedottaminen Störsvikin kaltaisissa ongelmatilanteissa nousi hyvin pian julkiseen keskustelun aiheeksi sosiaalisessa mediassa.

Päivän (20.11) ruotsinkielinen Västra Nyland uutisoi (sivu 8) Störsvikin asukasyhdistyksen aloitteesta tiistaina 18.11 pidetystä asukasillasta, jonne oli kutsuttu teknisen toimen edustajina tekninen johtaja Jorma Skyttä ja rakennusmestari Magnus Malmberg. Västra Nylandin mukaan paikalle kokoontuneet paikalliset asukkaat toivat erityisesti esiin kokemiansa puutteita Siuntion kunnan tiedottamisessa ja tiedonkulussa. Eräät osanottajat totesivat, että mikään muu kuin epätietoisuus ei aiheuta yhtä paljon tyytymättömyyttä. Tieto siitä, mistä kulloinkin on kyse ja mitä ongelmien ratkaisemiseksi ollaan tekemässä on tärkeää.

Västra Nylandin uutinen (20.11, sivu 8) paljastaa myös, että putkistojen huuhtelusta ei ollut apua veden korkean rautapitoisuuden aiheuttamiin ongelmiin. Veden rautapitoisuudeksi mitattiin lokakuun loppupuolella jopa 550 mikrogrammaa (suositeltu raja-arvo 200 mikrogrammaa), uutinen toteaa. Störsvikin vedenottamo on jouduttu ottamaan pois käytöstä ja johtamaan vesi Nikuksen ja Barråsan vedenottamoilta.

Tekninen johtaja Jorma Skyttä myönsi erääksi suurimmaksi ongelmaksi sen, että asukkaat eivät olleet saaneet tarvitsemaansa informaatiota siinä tahdissa, kuin olisivat toivoneet, toteaa Västra Nyland (20.11, sivu 8). Lehti mainitsee myös, että teknisen johtajan mukaan ratkaisuksi tiedonkulun ongelmiin selvitetään nyt mahdollisuutta aloittaa sms-viestien käyttäminen informaatioväylänä.

Uskomatonta mutta totta: Störsvikissä jälleen vesiongelmia

Aamulla ilmoitettiin Siuntion kuntakeskuksessa sijaitsevan vesitornin tyhjentämisestä rikkoutuneen vesipostin vuoksi. Vedenpaine on ainakin osittain palautumassa normaaliksi.

Tuntuu lähes uskomattomalta.

Nyt on puolestaan vuorossa Störsvik, missä kunnan vesilaitoksen tiedotteen mukaan on jälleen ongelmia vedenjakelussa. Vettä voi hakea perjantain 7.11 ja sunnuntai 9.11 välisenä aikana Störsvikin päiväkodin parkkipaikalta klo 17.00-20.00.

 

 

Störsvikin vesitilanne palautunut normaaliksi

storsvik vesiongelma

Störsvikin pitkään jatkuneet vesijohtoveden äkillisen korkeasta rautapitoisuudesta aiheutuneet laatuongelmat näyttävät olevan tällä erää ohitse.

Siuntion kunnan vesilaitoksen eilisen 4.11.2014 tiedotteen mukaan vesijohtovesi Störsvikin alueella voidaan ottaa normaaliin käyttöön. Tiedotteeseen pääset tästä.

Vesilaitos on pitänyt huolta käyttöveden saatavuudesta alueen asukkaille järjestämillään vedenjakelupisteillä.

Störsvikin vesiongelmat jatkuvat edelleen

Siuntion kunnan vesilaitoksen tiedotteen mukaan (31.10.2014 klo 14.30) veden puhdistustyöt jatkuvat edelleen.

Viikonlopun aikana vettä voi hakea Siuntion Kirkonkylällä olevalta Siuntion Löpö ja Lounas huoltamolta (Lappersintie 48).

Störsvikin asukkaille järjestetty vedenjakelupiste

Siuntion Sanomat kertoi eilen Siuntion Störsvikin vesijohtoveden laatuongelmista. Ongelmien taustalla on veden äkillinen rautapitoisuuden nousu.

Toimituksen eilen saamien tietojen mukaan vesi on koettu täysin käyttökelvottomaksi.

Siuntion vesilaitoksen eilisen tiedotteen mukaan veden värjäytymiseen johtanut ”rauta ei myrkyllistä ja haitta on enemmänkin esteettinen”. Tästä huolimatta vettä ei kuitenkaan suositella juomaan tai käyttämään valkopyykin pesemiseen. Ongelmaa pyritään ratkaisemaan valuttamalla vettä paloposteista putkiston huuhtelemiseksi, kunnes tilanne korjaantuu.

Vesilaitoksen tämänpäiväisessä tiedotteessa todetaan, että Störsvikin asukkaille on järjestetty vedenjakelupiste, joka on ”Störsvikin päiväkodin parkkipaikalla tästä päivästä lähtien toistaiseksi klo 17.00 – 20.00”.

Aamun Länsi-Uusimaa -lehden paikallisuutisessa ”Rauta värjäsi vesijohtoveden ruskeaksi Siuntion Störsvikissä” (Paikalliset, sivu 4) paljastuu, että Störsvikin vesijohtoveden laatuongelmat ovat jatkuneet pitkään. Lehden haastatteleman käyttömestari Kaj Holmbergin mukaan ongelmien taustalla on Störsvikin vedenottamolta tulevan veden rautapitoisuus. Rauta on kerääntynyt putkistoon, mistä se on päässyt jostakin syystä irtoamaan veteen. Holmberg toteaa myös, että vedenottamolle suunnitellaan raudanpoistolaitteistoa, joka vaatii investoinnin. Störsvikiläinen Jukka Utriainen antaa lehden haastattelussa kiitosta vesilaitoksen väelle, joka on reagoinut asioihin todella nopeasti. Utriainen katsookin, että ongelma on enemmän päättäjissä. Tilanne on tällä hetkellä se, että vedenottamon raudanpoistolaitteiden puuttuminen on ajanut osan asukkaista turvautumaan omiin suodattimiin.

Störsvikissä vesiongelmia jo kolmatta päivää

Ongelmat Siuntion Störsvikin talous- ja juomavesiverkossa ovat jatkuneet jo kolmatta päivää. Kotitalouksiin tällä hetkellä tuleva vesi on täysin käyttökelvotonta. Artikkelin kuvasarja kertonee paljon veden tämänhetkisestä laadusta. storsvik vesiongelmaVeden äkillisen korkeaan rautapitoisuuteen ei ole toistaiseksi löydetty selitystä.

Störsvikissä sijaitseva Pikkala Golf -keskus on samassa vesijohtoverkossa.

%d bloggers like this: