Siuntion Sanomat

Etusivu » Posts tagged 'Lohja'

Tag Archives: Lohja

Mainokset

Isotupa Svenska Ylelle: ”Paras ratkaisu koko Uudenmaan kuuluminen metropolialueeseen”

Länsi-Uudellamaalla vaikuttaa vallitsevan melkoinen skeptisyys Uudellemaalle suunniteltua metropolihallintoa kohtaan, kertoo Svenska Yle Västnyland tämänpäiväisessä (15.1) uutisessaan.

Svenska Yle Västnylandin kanssa keskustelleet virkamiehet ja poliitikot kritisoivat sekä suunnitelmaa että aikataulua. Uutiseen oli haastateltu muun muassa Siuntion kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupaa ja Lohjan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Irene Äyräväistä (kok).

Isotupa suhtautuu skeptisesti metropolihallintolain eduskuntakäsittelyn aikatauluun ja katsoo melkoiseksi saavutukseksi, mikäli laki valmistuu ennen eduskuntavaaleja, toteaa Svenska Yle. Myöskään Äyräväinen ei usko nopeaan ratkaisuun.

Svenska Ylen mukaan Isotupa lähtee siitä, että paras ratkaisu alueelle olisi, että koko Uusimaa kuuluisi metropolihallintoalueeseen. Isotuvan mukaan kunnan mukana olemisen hyvyys tai huonous riippuu myös hieman siitä, minkälaisia tehtäviä metropolihallinto saa. Tilanne on erikoinen, koska ei oikein tiedetä, mikä lopputulos tulee olemaan, sanoo Isotupa haastattelussa.

Siuntion on luultavasti parempi olla mukana kuin jäädä ulkopuolelle, koska pendelöinti on tärkeä kysymys metropolihallinnossa ja koskee myös monia Siuntiossa, toteaa Isotupa Svenska Ylelle. Isotupa pelkää myös sitä, että metropolihallintoalueen ulkopuolelle jääminen vaikeuttaisi Siuntion mahdollisuuksia vaikuttaa rautatieyhteyden kehittämiseen.

Hallituksen esitys metropolihallintolaiksi on paraikaa kuntien lausuttavana. Myös Siuntion on tarkoitus antaa oma lausuntonsa lakiesityksestä.

Metropopolihallinnon olisi tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 alusta lähtien. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelu ja näitä koskeva päätöksenteko kuuluisivat metropolihallinnon ydintehtäviin.


Lähde:

Svenska Yle Västnyland, ”Skepsis i Västnyland om metropolen”, 15.1.2015

Mainokset

EHYT ry:n kouluttaja Kannabis-illassa: ”Nuoret kaipaavat tasavertaista keskustelua”

Kannabis-ilta

Runsaslukuinen joukko kokoontui Lohjan Laurentius-saliin torstai-iltana 20.11 klo 18:00 järjestettyyn Kannabis-iltaan. Lohjan kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelupäällikkö Juha Lemberg toivotti illan yleisön tervetulleeksi pienten ääniteknisten ongelmien saattelemana.

Kannabis-illan varsinaiseksi pääpuhujaksi ja -keskustelijaksi oli kutsuttu Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n edustaja, kouluttaja Mika Piipponen. Paikalla oli myös Lohjan nuorisopalveluiden päihdetyöntekijä Helena Sipiläinen.

EHYT ry:n Mika Piipponen toi kannabis-aihetta avaavassa alustuksessa esille järjestönsä roolin valtakunnan suurimpana ehkäisevää päihdetyötä tekevänä organisaationa. Koko maassa toimivan EHYT ry:n työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Lohjan kaupungin kanssa EHYT ry on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2010 varsinkin yläkouluikäisten parissa.

Piipponen esitti aluksi muutamia faktoja kannabikseen liittyen (katso alla oleva kuva). Piipponen totesi, että varsinkin nuorilla pitkäaikaisen käytön seurauksena voi ilmetä erilaisia psyykkisiä haittavaikutuksia, kuten passivoitumista ja amotivaatio-syndroomaa. Myös geeniperimällä saattaa olla merkitystä negatiivisten vaikutusten ilmenemiseen, kuten skitsofrenian laukeamiseen. Piipposen mukaan kannabiksen lääkekäyttö on Suomessa vähäistä, enimmäkseen MS-taudin spastisuuden hoidossa. Lääkärit suostuvat harvoin määräämään kannabista lääkkeeksi.

kannabisilta kuva kannabis

Yleisön joukossa oli muutamia aktiivisia keskustelijoita, joiden puheenvuorot olivat ajoittain yltyä luennoiksi kannabiksen käytön puolesta. Jopa Lissabonin poliisipäällikön esittämät mielipiteet vedettiin esille. Tukipalvelupäällikkö Juha Lemberg yritti kuitenkin palauttaa keskustelua itse aiheeseen. Samalla kannalla oli myös suurin osa yleisöstä, joka antoi Lembergille aplodit.

Päihdetyöntekijä Helena Sipiläinen kertoi välissä omasta ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä Lohjan peruskoulujen 6- ja 8-luokkalaisten parissa. 7- ja 9-luokkalaisten parissa tehtävään ennaltaehkäisevään päihdetyöhön on keskittynyt EHYT ry:n Mika Piipponen. Sipiläinen kertasi aikaisempien terveyskyselyjen tuloksia. Mielenkiintoisena näkökulmana Sipiläinen toi esiin myös nykyajan kansainväliset vaikutteet, jotka ilmenevät esimerkiksi nuorten katsomissa ulkomaisissa TV-sarjoissa. Suomen ja muiden maiden välillä ilmenevät erot suhtautumisessa kannabikseen aiheuttavat nuorissa epätietoisuutta ja kysymyksiä. Toisaalta nuorilla saattaa olla yllättävän paljon tietoa kannabiksesta. Oman työnsä punaista lankaa kuvatessaan Sipilä esitti yhtenä ajatuksenaan sen, että päihteistä ei löydy yhtään sellaista ainetta, jolla olisi esimerkiksi 15-vuotiaille hyviä vaikutuksia. Terveet mielenhallinnan keinot on löydettävä jo nuorena päihteiden käytön sijasta, Sipiläinen totesi. Yleisön kysymysten lomassa Sipiläinen kertoi työstään kouluissa, missä oppilaat tekevät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia 45 minuutin oppitunnin aikana. Sipiläinen nosti esiin myös sen, että kannabiksen käyttötapa mahdollistaa helpommin käytön salaamisen, missä suhteessa se eroaa alkoholista. Tästä syystä käytön paljastuminen esimerkiksi koulussa vie enemmän aikaa.

Helena Sipiläinen

Mika Piipponen jatkoi omalla esitelmällään ja kertoi aluksi Lohjan peruskouluissa käytettävästä HUBU®-päihdekasvatusmenetelmästä. Menetelmää on käytetty Lohjalla osana koulun päihdekasvatusta 7-luokkalaisten kanssa vuodesta 2010 sekä 7- ja 9-luokkalaisten kanssa vuodesta 2013 lähtien. Menetelmään kuuluu anonyymi äänestys, jonka avulla on herätetty keskustelua ja saatu ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista ja -kokemuksista. Vuosittainen vastaajamäärä on ollut noin 500 oppilasta ikäluokkaa kohden. Kyselyiden perusteella perhe on nuorille edelleenkin yksi tärkeimmistä asioista elämässä.

Piipponen korosti, että nuoret kaipaavat ennen kaikkea tasavertaista keskustelua päihteiden käytöstä. Kertoessaan tapausesimerkkejä siitä, miten kannabiksesta voi keskustella, Piipponen korosti, että vanhempien kannattaa olla kiinnostunut nuorten omista kiinnostuksen kohteista. Keskusteluyhteyteen tulee pyrkiä, joka yhteys kannattaa pitää myös auki. Provosoitumista tulee välttää. Vanhempien ei tarvitse olla asiantuntijoita, vaan asioista voi ottaa selvää tai myöntää nuorelle tietämättömyytensä, neuvoi Piipponen. Rehellisyys on nuorelle tärkeä asia.

Lisätietoa:

– Akuutissa tilanteessa voit soittaa valtakunnalliseen päihdeneuvontapalveluun, p. 0800 900 45

www.paihdelinkki.fi

Huhumylly pyörii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hajottamisen ympärillä

Huoli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hajottamisesta on noussut pintaan useaan otteeseen viime vuosien aikana. Kataisen hallituksen aloittama sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (sote-uudistus) ei ole ollut omiaan ainakaan helpottamaan pelkoja HUS:n tulevaisuuden suhteen. Pelot ovat saaneet vipinää aikaiseksi varsinkin monien suurempien kaupunkien ja niiden lähikuntien päättäjissä. Eräinä esimerkkeinä ovat Lohja ja sen ympäryskunnat, joille HUS-alueeseen kuuluva Lohjan sairaala on elintärkeässä merkityksessä.

Siuntiolla on ollut johdonmukainen näkemys HUS:n säilyttämisen puolesta. Siuntion käsitys Lohjan keskeisestä merkityksestä palvelurakenteen kannalta on ollut myös selvä.

Vielä maaliskuussa 2013 HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén ilmaisi tyytyväisyyttään tiedotteessa, joka koski juuri julkistettua selvityshenkilöiden raporttia ja esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevasta palvelurakenteesta. Tuolloin selvitysmiehenä toimineen Lindénin mielestä paineet HUS:n hajottamiseksi saatiin pääasiassa torjuttua. Toisaalta sote-uudistuksen eri vaiheet ovat osanneet pitää HUS:n säilyttämisen puolesta puhuvia asiantuntijoita ja päättäjiä jännityksessä. Hajottamista ei ole kerta kaikkiaan pidetty järkevänä. Hajottamisen on katsottu johtavan kustannusten karkaamiseen ja laadun kärsimiseen. Näihin haasteisiin HUS on kyennyt vastaamaan hyvin valtakunnallisissa vertailuissa.

Alexander Stubbin hallituksen aloittaessa toimikautensa 24.6.2014, antoi sote-uudistuksen parlamentaarinen valmisteluryhmä omat linjauksensa heti 25.6.2014. Näille linjauksille pohjautuva sote-järjestämislakiluonnos on ehtinyt olla kuntien ja muiden tahojen lausuttavana. Maata ollaan jakamassa viiteen sosiaali- ja terveydenhuollon alueeseen, joilla on järjestämisvastuu kaikista sote-palveluista. Nykyisten sairaanhoidon erityisvastuualueiden pohjalta muodostettavien sote-alueiden sisällä on tarkoitus määritellä ne kunnat ja kuntayhtymät, jotka ovat varsinaisessa tuottamisvastuussa (tuotantoalueet). Tässä yhtälössä muuhun maahan verrattuna erityisen haasteellisella alueella toimivan HUS:n säilyttäminen on nähty mahdolliseksi.

Stubbin tynkähallituksen toimintakykyyn ja sote-uudistuksen maaliin saattamiseen on kohdistunut voimakkaita epäilyjä, joita eräiden ministereiden ulostulot eivät ole ainakaan hälventäneet. Silti sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta löytyvä sote-uudistuksen aikataulu toteaa, että esitys sote-järjestämislaista on tulossa eduskunnan käsittelyyn marraskuun aikana. Sote-uudistus vaikuttaa siis lähestyvän loppusuoraa.

Keskiviikon 12.11.2014 Länsi-Uusimaa (sivu 3) pudotti aikamoisen uutispommin kertomalla huhumyllystä, jonka mukaan ”Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hajoaa”. Huhujen mukaan lakiluonnosta oltaisiin muokattu viime metreillä siten, että HYKS-erityisvastuualuetta vastaavalla sote-alueella ”olisi 4-5 tuotantoaluetta, jotka tuottaisivat myös erikoissairaanhoidon kokonaisuudessaan aivan erikoistuneimpia hoitoja lukuunottamatta”. Tämä tietäisi HUS:n hajoamista. Saman uutisen mukaan niin HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén kuin Lohjan sairaanhoitopiirin johtaja Raimo Kekkonenkin olivat asian suhteen pelkkien kuulopuheiden varassa.

Olipa kyse puhtaista huhupuheista tai ei, on viesti kaikkea muuta kuin tervetullut sen epävarman toimintaympäristön keskellä, missä Uudenmaan alueen kaupungit ja kunnat joutuvat suunnistamaan.

Lohjalla suuri kannabisilta to 20.11 – Myös Siuntiossa merkkejä kannabiksen välityksestä

Eilinen (11.11.2014) Länsi-Uusimaa (sivut 3 ja 5) nosti tapetille kouluterveyskyselyt, joiden mukaan noin 15 % Lohjan yläkouluikäisistä kertoi kokeilleensa kannabista. Kyselyn perusteella ammattioppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa tilanne vaikuttaa olevan vielä huolestuttavampi: noin joka neljäs opiskelija ilmoitti kannabiskokeilusta.

Länsi-Uusimaan eilisessä uutisessa (sivu 3) haastatellun Lohjan nuorten tuki- ja neuvontakeskus Linkin päihdetyöntekijän Helena Sipiläisen mukaan hänen oman asiakastyönsä kautta lukuja ei ole syytä epäillä, ainakaan pienemmiksi. Tilanne on muuttunut kolmessa vuodessa pahempaan suuntaan sekä yläkouluikäisten että ammattioppilaitosten opiskelijoiden kohdalla. Sipiläinen tuo myös esille sen, että vanhemmat tulevat harvemmin ajatelleeksi, että kannabiskokeilut voisivat koskea omaa lasta. Myös lehden haastattelema (sivu 5) rikoskomisario Rauli Salonen pitää kouluterveyskyselyn tuloksia uskottavina. Salosen mukaan kouluissa ”meno on aika villiä, kun siellä liikkuu aktiivisesti henkilöitä, jotka pyörittävät kauppaa”. Salonen toteaa myös, että ”Suurin osa Lohjalla liikkuvasta kannabiksesta on lähialueen asunnoissa tai maastossa kasvatettua”. Tarjontaa kannabiksesta siis riittää.

Siuntion Sanomien saamien tietojen mukaan merkkejä kannabiksen välityksestä on havaittavissa myös Siuntiossa. Verkkolehti Viisykkönen kertoi kesällä 29.6.2014 Kirkkonummen Masalasta löytyneestä kannabisviljelmästä. Viljelmä ja kuivamassa olevaa kannabista oli löytynyt asunnosta, johon poliisipartio oli mennyt muiden tehtävien vuoksi.

Lohjan opetus- ja nuorisopalvelut järjestää yhteistyössä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa kannabisillan Laurentius-salissa ensi viikon torstaina 20.11 klo 17:30 – 20:00. Järjestettävä keskustelu-ja neuvontatilaisuus on suunnattu Lohjan ja lähikuntien vanhemmille, nuorten kanssa toimiville ja alueen päättäjille. Lohjan opetus- ja nuorisopalveluiden ja EHYT ry:n kutsun mukaan:

Paikalla on EHYT ry:n edustajan lisäksi nuorisopalveluiden päihdetyöntekijä vastaamassa yleisön kysymyksiin ja kommentoimassa tilannetta Lohjan näkökulmasta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on jo usean vuoden ajan vieraillut kaikilla Lohjan yläkouluilla. Kouluissa järjestetyillä oppitunneilla on toteutettu HUBU®-päihdekasvatusmenetelmään kuuluva anonyymi äänestys, jonka avulla on herätetty keskustelua ja saatu ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista ja -kokemuksista. Lohjalla 20.11.2014 järjestettävässä kannabisillassa tuomme esiin oppitunneilla esiin nousseita näkökulmia nuorten käsityksistä ja suhtautumisesta kannabista kohtaa sekä pyrimme antamaan työvälineitä huoltajien ja ammattilaisten nuorten kanssa käytäviin keskusteluihin.


Lisäinformaatiota ja hyödyllisiä linkkejä:

Irti Huumeista ry:n tietopaketti huumeiden käytön ja kokeilun tunnistamiseksi

– Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikön tietopaketti KANNABIS Ei mieto eikä vaaraton huume” Tietoa nuorten vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville”

Yle Akuutti, ”Kannabis – kokeilusta koukkuun”, 23.4.2014

%d bloggers like this: