Siuntion Sanomat

Etusivu » Posts tagged 'Metropolihallintolaki'

Tag Archives: Metropolihallintolaki

Mainokset

SDP:n Lindtman ja Torsti: ”Hallituksen annettava lakiesitys metropolihallinnosta viipymättä”

Sosialidemokraattien ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Vantaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman ja Helsingin sosialidemokraattien kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Pilvi Torsti vaativat hallitusta antamaan lakiesityksen metropolihallinnosta viipymättä, kertoo Kuntalehti tänään 9.2 ilmestyneessä artikkelissaan.

Lindtmanin ja Torstin mielestä maan hallituksen käsissä olevaa tilaisuutta ei ole varaa hukata, sillä metropolialueella on jo vuosikymmenien ajan kaivattu yhteistä linjaa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun.

Kuntalehden mukaan Lindtman ja Torsti näkevät metropolihallinnossa myös mahdollisuuden parantaa kilpailukykyä ja vähentää metropolialueella nopeasti pahentunutta eriytymiskehitystä.

Valtiovarainministeriö ilmoitti tänään ilmestyneessä tiedotteessaan (31/2015), että lausuntoyhteenveto metropolihallintoa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta on valmistunut. Määräaika lausunnoille, myös Siuntion, oli tiistai 4.2.

Tiedotteen mukaan lähes kaikki lausunnonantajat pitävät tärkeänä Helsingin seudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä. Lisäksi alueen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen yhteistyötä kehittämällä nähdään merkitykselliseksi koko maan talouden näkökulmasta. Tästä huolimatta enemmistö lausunnonantajista vaikuttaa torjuvan esitetyn metropolihallinnon mallin.

Tilanne on erikoinen, mikäli hallituksen erääksi merkittävimmistä rakenneuudistuksista luonnehdittu hanke kaatuisi suurimman osan hallituspuolueiden poliittiseen saamattomuuteen ja arkailuun lähestyvien vaalien vuoksi.


Lähteet:

Kuntalehti

Valtiovarainministeriö

Mainokset

Yleisradio kampanjoi metropoliuudistusta vastaan – myös Siuntion metropoli-option osalta?

Viime päivien uutisvyöryä erityisesti Yleisradion ja Svenska Ylen (ruotsinkielinen Yle) taholta on leimannut voimakas pyrkimys ruokkia metropolihallintouudistusta kyseenalaistavia mielialoja.

Tänään Ylen verkkosivuilla julkaistiin uutinen, joka oli otsikoitu kantaaottavasti ”Metropolihallinto kompuroi pahasti loppumetreillä”. Uutisessa Yle totesi muun muassa seuraavaa:

Lakiluonnos on joutunut melkoisen arvosteluryöpyn kohteeksi ja kaiken kukkuraksi koko lakihanke saattaa kaatua aikapulaan.

Samassa uutisessa Yle veti myös esiin näkemyksen, jonka mukaan:

Koko metropolihallinto on kääntynyt loppumetreillä poliittiseksi väännöksi koko hankkeen tarpeellisuudesta.

Asiasta on uutisoitu viime päivinä vastaavaan tyyliin myös Svenska Ylellä.

Kuntaministeri Paula Risikko vahvisti vain muutamia päiviä sitten, että hallitus on sitoutunut työskentelemään sen eteen, että metropolihallintolaki saadaan eduskunnan käsittelyyn ennen vaaleja.

Ylen tapa uutisoida metropolihallintoa koskevista asioista hipoo eräänlaista kampanjointia, jolla kenties pyritään jo valmistautumaan vaalien jälkeiseen Keskusta-vetoiseen asetelmaan.

Ajankohta Ylen negatiiviselle kampanjoinnille on kiusallinen siihen nähden, että kunnissa ja kaupungeissa ollaan vielä ottamassa kantaa hallituksen esitykseen metropolihallintolaiksi ja lausuntojen antamisen takaraja on tämän viikon keskiviikkona 4.2.

Voidaan kysyä, kuinka paljon nämä verovaroin rahoitetun Ylen uutiset vaikuttavat kantaaottaviin päättäjiin?

Siuntion kannalta merkillinen vivahde tähän uutisvyöryyn syntyi tänä iltana, kun Yle Helsinki raportoi pikana Siuntion kunnanvaltuuston lausunnosta valtiovarainministeriölle.

Uutisen otsikoksi oli valittu ”Siuntio toivoo metropolihankkeeseen lisäselvityksiä”, johon viittaavia piirteitä löytyy Siuntion tänään antaman lausunnon lopusta.

Otsikointi on vähintäänkin harhaanjohtava siihen nähden, mitä Siuntio tuli varsinaisesti lausuneeksi.

Siuntion Vihreiden valtuutettu Kokkonen toimii Yleisradion palveluksessa.


Aiheeseen liittyvää:

Siuntion Sanomat, ”Siuntio haluaa metropoli-option Lohjan ja Porvoon tapaan”, 2.2.2015

Siuntio haluaa metropoli-option Lohjan ja Porvoon tapaan

Siuntion kunnanvaltuusto käsitteli maanantain 2.2 kokouksessaan lausuntoa maan hallituksen esitykseen metropolihallintolaiksi. Lausunto tulee antaa valtiovarainministeriöön keskiviikkoon 4.2 mennessä.

Maan hallituksen esityksessä metropolihallintolaiksi Siuntiota ei ole luettu metropolihallintoalueeseen.

Nyt kuitenkin Siuntion kunnanvaltuusto päätti selvin äänin 24 – 3 (Holmlund, Kokkonen, Johansson), että Siuntion kunnalla tulisi olla samoilla periaatteilla mahdollisuus päättää liittymisestään metropolihallintoon, kuin Lohjan ja Porvoon kaupungeilla tulisi olemaan.

Kunnanvaltuusto tuli näin ollen toistaneeksi aikaisemmin (16.6.2014) metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraporttiin antamassaan lausunnossa esitetyn näkemyksensä.

Nyt hyväksytyssä lausunnossa Siuntio katsoo myös, että lakiesityksessä määritellyistä metropolihallinnon tehtävistä syntyvistä kustannuksista suurin osa muodostuu Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle keskittyvästä liikenteestä, jonka vuoksi kuntien maksuosuuksien tulisi jakautua suoriteperusteisesti.

Lisäksi Siuntio katsoo lausunnossaan, että metropolihallintoalueen ylimmän päätöksentekoelimen, eli metropolivaltuuston, edustuksen ja paikkamäärän tulisi jakautua kuntien kesken kuntien asukasluvun suhteessa, kuitenkin niin, että jokaisella jäsenkunnalla metropolivaltuustossa on vähintään yksi takuupaikka.

Hyväksytyssä lausunnossa tuotiin osittain esiin tarve selvittää lain vaikutukset metropolihallintoalueen ulkopuolelle jääviin alueisiin ja kuntiin.

Siuntion Keskustan Åke Holmlundin vastaehdotuksena oli myös kunnanhallituksessa esillä ollut lausunto, joka noudattaa valtakunnallisen Keskustan kotikunta-maakuntamallia, joka piti sisällään ajatuksen koko Uudenmaan kuulumisesta maakunnallisen ”metropolihallinnon” alaisuuteen.

Kunnanvaltuuston äänestyksessä hävinneen Keskustan kotikunta-maakuntamallin kannalle asettuivat Siuntion Vihreiden Yrjö Kokkonen ja Birgitta Johansson.

Pääkirjoitus: Nouseeko Keskustan kotikunta-maakuntamalli uudelleen esiin valtuustossa?

Siuntion kunnanvaltuuston huomisen 2.2 kokouksen käsittelyssä (§ 3) on lausunnon antaminen Stubbin hallituksen esitykseen metropolihallintolaiksi. Kunnan lausunto tulee antaa valtiovarainministeriölle keskiviikkoon 4.2 mennessä.

Valtiovarainministeriön lähettämässä lausuntopyynnössä lausunnonantajilta on pyydetty kannanottoa verrattain pitkään listaan lakiehdotusta liittyviin kysymyksiin.

Lausunto oli kunnanhallituksen käsittelyssä (§ 6) maanantain 19.1 kokouksessa. Kunnanhallituksessa syntyi yllättäen sinänsä mielenkiintoinen ja demokraattisen päätöksenteon kannalta asiaan kuuluva äänestys.

Vastakkain äänestyksessä olivat esittelijän pohjaehdotus ja Siuntion Keskustan Arto Varpion vastaehdotus, missä lähinnä katsottiin, että metropolihallintoa ei tule esitetyssä muodossa toteuttaa.

Varpion ehdotusta voi kokonaisuutena kuvata valtakunnallisen Keskustan jo pitkään esillä pitämään kotikunta-maakuntamalliksi, missä koko Uusimaa kuuluisi yhteisen ”metropolihallintoalueeseen”.

Varpion kotikunta-maakuntamallin kannalle asettuivat Siuntion Kokoomuksen Heikki Kaisla ja Johanna Nygård.

Hyväksytyssä pohjaehdotuksessa katsottiin puolestaan, että Siuntiolla tulee olla Lohjan ja Porvoon kaltainen optio päättää siitä, haluaako kunta kuulua metropolihallintoalueeseen.

Voittaneessa ehdotuksessa katsottiin myös, että ennen metropolialueesta annettavaa lakia tulee huomattavasti nykyistä paremmin selvittää vaikutukset metropolialueen ulkopuolelle jääviin Uudenmaan alueisiin ja kuntiin.

Siuntion kunnanvaltuuston aikaisemmassa 16.6.2014 hyväksytyssä lausunnossa metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraporttiin todettiin muun muassa seuraavaa:

Siuntion kunta katsoo, että jos metropolihallinto toteutetaan laajalla mallilla, tulisi aluerajaus olla työryhmän esittämää suppeampi, jolloin metropolihallinnossa olisi mukana ainoastaan Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen. Jos taas metropolihallinto toteutetaan vähimmäistehtävä mallilla, tulisi metropolihallinnossa ehdottomasti olla mukana myös Siuntio muiden työryhmän esittämien Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Erityisesti, Siuntio kuuluu, yhdessä Inkoon kanssa, vähimmäistehtävät-mallin mukaisessa aluerajauksessa saavutettavuustarkastelun perusteella Lohjan vaikutuspiiriin. Lisäksi, Siuntion kunta on ja tulee olemaan vastaisuudessa entistä kiinteämpi osa metropolialuetta läheisen sijaintinsa, rata- ja liikenneyhteyksiensä sekä yhteisten liikennejärjestelyiden että jätevesikäsittelyn takia.

Nyt ehdotettava lausunto on metropoli-option osalta linjassa aikaisemman lausunnon kanssa. Tosin aikaisemmassa lausunnossa Siuntion kanta metropolialueeseen kuulumisen suhteen on ehdottomampi ja kuvastaa perustelujen osalta muuttunutta tilannetta, esimerkiksi Lohjan saaman metropoli-option suhteen.

Onko nyt esitettävä lausunto riittävä esitetyn tavoitteen – metropoli-option – saavuttamiseksi?

Lohja toimi hyvin aktiivisesti valtiovarainministeriöön päin tavoittellessaan mahdollisuutta päättää metropolialueeseen kuulumisesta.

Tarvittaisiinko Siuntiossakin vastaavaa toimintaa, mikäli Siuntion tavoite on todellinen? Onko se sitä?

Mediassa on viime aikoina pidetty varsin ahkeraan yllä näkemystä, joka tukisi pikemminkin Keskustan kotikunta-maakuntamallin kaltaista ratkaisua: koko maakuntaa koskeva ”metropolihallinto”.

Ollaanko Uudellamaalla asettumassa jo tuleviin hallitusasetelmiin, joka tarkoittaisi maan hallituksen uudistuspolitiikan romuttamista koko Suomen väkirikkaimman ja talouden kannalta painoarvoisimman alueen kehittämiseksi?

Nouseeko tämä malli uudelleen esille tulevassa valtuustokokouksessa ja tähänkö todellisuudessa tähdätään: päätettiinpä niin tai näin?

Risikko Svenska Ylelle: Metropolikaupunki ei toteudu tällä hallituskaudella

Kuntaministeri Paula Risikko (kok) toteaa Svenska Ylelle tiistaina 27.1 antamassaan haastattelussa, että metropolikaupunki – Espoon, Kauniaisten, Helsingin, Sipoon, Vantaan ja Tuusulan eteläosan kuntaliitos – ei toteudu tällä hallituskaudella.

Sen sijaan ministeri Risikko uskoo edelleenkin metropolihallinnon etenemiseen.

Yritämme edelleenkin ajaa lävitse metropolihallintoa tällä hallituskaudella. Koska kuntaliitoksia ei ole suunnitteilla pääkaupunkiseudulle, tarvitaan vahvempaa hallintoa. On kuitenkin selvää, että metropolihallinto tulee kohtaamaan paljon vastustusta, mikä johtuu siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen vaikutukset eivät ole selvillä.”, toteaa Risikko haastattelussa.

Kuntien on aikaa antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä metropolihallintolaiksi 4.2 saakka.

Risikon mukaan suunnitelmissa on käydä neuvotteluja tarvittaessa siten, että lakiehdotus ehtii eduskunnan käsittelyyn tällä hallituskaudella, toteaa Svenska Yle.

V-M L, 27.01.2015


Lähde:

Svenska Yle Huvudstadsregionen, ”Ministern har gett upp planen på en metropolstad”, 27.1.2015

Keskustan Varpion ehdotus: ”Metropolihallintoa ei tule esitetyssä muodossa luoda”

Siuntion kunnanhallituksen viikko sitten (19.1) pidetyssä kokouksessa syntyi poliittista vääntöä Siuntion lausunnosta maan hallituksen esitykseen metropolihallintolaiksi. Asia ilmenee tänään (26.1) julkistetusta kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta (§ 6).

Pohjaehdotus sai vastaansa Arto Varpion (kesk) ehdotuksen, jonka mukaan metropolihallintoa ei tule esitetyssä muodossa luoda. Varpion ehdotuksen mukaan esitetyssä muodossaan metropolihallinnolla päätösvalta pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kunnissa elintärkeistä kehittämisedellytyksistä karkaisi pääkaupunkialueen suurkuntiin ja toisaalta reuna-alueen kunnat jäisivät helposti resurssien jaon ulkopuolelle.

Vastaehdotuksessa annettiin kuitenkin hieman tilaa ajatukselle ”metropolihallinnon” toteutumisesta:

Jos metropolihallinto kuitenkin toteutetaan, siihen tulisi kuulua kaikki Uudenmaan liiton alueen kunnat ja sen hallinto tulisi valita suoralla vaalilla. Alue tulisi jakaa vaalipiireihin, joilla olisi perusedustuksen lisäksi äänioikeutettujen lukumäärään perustuvat kiintiöt valittavassa valtuustossa. Sille tulisi säätää tehtäviään vastaava verotusoikeus, jolloin vastuu resurssien käytöstä ja niiden hankkimisesta olisivat samassa paikassa.

Kansalaisen ja hallinnon välisen rajapinnan yksinkertaistamiseksi MAL asioiden lisäksi näin muodostuvan hallintoyksikön tehtäviin tulisi liittää myös SOTE –palvelujen tuotantovastuu, toisen ja kolmannen asteen koulutus ja nyt maakunnan liitolle kuuluvat aluekehittämistehtävät.

Myös valtion piirihallinnon tehtävät soveltuvin osin pitäisi liittää tällaisen metropolihallinnon alle, jotta hallinto selkeytyisi ja yksinkertaistuisi.

Varpion ehdotusta kannatti Siuntion Kokoomuksen Heikki Kaisla. Äänestyksessä kuitenkin esittelijän ehdotus voitti äänin 7 (Karell, Koroma-Hintikka, Malmgren, Martin, Parviainen, Ryynänen, Laaksonen) – 3 (Kaisla, Nygård, Varpio). Tanskanen pidättäytyi äänestämästä. Varpio jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Käytännössä Varpion ehdotus lienee edusti jokseenkin tyylipuhdasta Keskustan markkinoimaa kotikunta-maakuntamallia. Tässä suhteessa Siuntion Kokoomuksen Kaislan ja Nygårdin asettuminen Varpion ehdotuksen kannalle oli mielenkiintoinen.

Voittaneen pohjaehdotuksen mukaan kunnanhallitus esittää kuitenkin valtuustolle lausuntoa, jonka eräänä pääviestinä on Siuntion halu saada Lohjan ja Porvoon kaltainen metropoli-optio: mahdollisuus päättää itse metropolihallintoon kuulumisesta.

SST-TEAM, 26.01.2015

Siuntio haluaa metropoli-option: mahdollisuus päättää itse kuuluako vai eikö kuulua?

Siuntion kunnanhallituksen tulevan maanantain (19.1) kokouksessa on tarkoitus päättää Siuntion lausunnosta hallituksen esitykseen metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Näillä näkymin lausunto tulee myöhemmin (2.2) myös kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Esittelijän pohjaehdotuksessa lausunnoksi todetaan, että jos metropolihallinto toteutetaan niin laajalla alueella kuin luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään, tulisi Siuntion kunnalla olla samoilla periaatteilla mahdollisuus päättää liittymisestään metropolihallintoon kuin Lohjan ja Porvoon kaupungeilla tulisi olemaan.

Kunnanhallitukselle esitettävä pohjaehdotus lähestyy Siuntion metropolihallintoalueeseen kuulumista optiona: mahdollisuus päättää itse kuulua vai eikö.

Mitä kunnanhallitus haluaa asiassa lausuttavan, jää nähtäväksi. Kyseessä on poliittinen päätöksenteko.


Aiheeseen liittyvää:

Siuntion Sanomat, ”Isotupa Svenska Ylelle: ”Paras ratkaisu koko Uudenmaan kuuluminen metropolialueeseen””, 15.1.2015

Isotupa Svenska Ylelle: ”Paras ratkaisu koko Uudenmaan kuuluminen metropolialueeseen”

Länsi-Uudellamaalla vaikuttaa vallitsevan melkoinen skeptisyys Uudellemaalle suunniteltua metropolihallintoa kohtaan, kertoo Svenska Yle Västnyland tämänpäiväisessä (15.1) uutisessaan.

Svenska Yle Västnylandin kanssa keskustelleet virkamiehet ja poliitikot kritisoivat sekä suunnitelmaa että aikataulua. Uutiseen oli haastateltu muun muassa Siuntion kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupaa ja Lohjan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Irene Äyräväistä (kok).

Isotupa suhtautuu skeptisesti metropolihallintolain eduskuntakäsittelyn aikatauluun ja katsoo melkoiseksi saavutukseksi, mikäli laki valmistuu ennen eduskuntavaaleja, toteaa Svenska Yle. Myöskään Äyräväinen ei usko nopeaan ratkaisuun.

Svenska Ylen mukaan Isotupa lähtee siitä, että paras ratkaisu alueelle olisi, että koko Uusimaa kuuluisi metropolihallintoalueeseen. Isotuvan mukaan kunnan mukana olemisen hyvyys tai huonous riippuu myös hieman siitä, minkälaisia tehtäviä metropolihallinto saa. Tilanne on erikoinen, koska ei oikein tiedetä, mikä lopputulos tulee olemaan, sanoo Isotupa haastattelussa.

Siuntion on luultavasti parempi olla mukana kuin jäädä ulkopuolelle, koska pendelöinti on tärkeä kysymys metropolihallinnossa ja koskee myös monia Siuntiossa, toteaa Isotupa Svenska Ylelle. Isotupa pelkää myös sitä, että metropolihallintoalueen ulkopuolelle jääminen vaikeuttaisi Siuntion mahdollisuuksia vaikuttaa rautatieyhteyden kehittämiseen.

Hallituksen esitys metropolihallintolaiksi on paraikaa kuntien lausuttavana. Myös Siuntion on tarkoitus antaa oma lausuntonsa lakiesityksestä.

Metropopolihallinnon olisi tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 alusta lähtien. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelu ja näitä koskeva päätöksenteko kuuluisivat metropolihallinnon ydintehtäviin.


Lähde:

Svenska Yle Västnyland, ”Skepsis i Västnyland om metropolen”, 15.1.2015

%d bloggers like this: