Siuntion Sanomat

Etusivu » Posts tagged 'SDP'

Tag Archives: SDP

Mainokset

SDP:n Lindtman ja Torsti: ”Hallituksen annettava lakiesitys metropolihallinnosta viipymättä”

Sosialidemokraattien ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Vantaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman ja Helsingin sosialidemokraattien kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Pilvi Torsti vaativat hallitusta antamaan lakiesityksen metropolihallinnosta viipymättä, kertoo Kuntalehti tänään 9.2 ilmestyneessä artikkelissaan.

Lindtmanin ja Torstin mielestä maan hallituksen käsissä olevaa tilaisuutta ei ole varaa hukata, sillä metropolialueella on jo vuosikymmenien ajan kaivattu yhteistä linjaa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun.

Kuntalehden mukaan Lindtman ja Torsti näkevät metropolihallinnossa myös mahdollisuuden parantaa kilpailukykyä ja vähentää metropolialueella nopeasti pahentunutta eriytymiskehitystä.

Valtiovarainministeriö ilmoitti tänään ilmestyneessä tiedotteessaan (31/2015), että lausuntoyhteenveto metropolihallintoa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta on valmistunut. Määräaika lausunnoille, myös Siuntion, oli tiistai 4.2.

Tiedotteen mukaan lähes kaikki lausunnonantajat pitävät tärkeänä Helsingin seudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä. Lisäksi alueen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen yhteistyötä kehittämällä nähdään merkitykselliseksi koko maan talouden näkökulmasta. Tästä huolimatta enemmistö lausunnonantajista vaikuttaa torjuvan esitetyn metropolihallinnon mallin.

Tilanne on erikoinen, mikäli hallituksen erääksi merkittävimmistä rakenneuudistuksista luonnehdittu hanke kaatuisi suurimman osan hallituspuolueiden poliittiseen saamattomuuteen ja arkailuun lähestyvien vaalien vuoksi.


Lähteet:

Kuntalehti

Valtiovarainministeriö

Mainokset

Pääkirjoitus: Ministerit kauhovat hulppeita vaalitukia konkurssikypsän valtion kassasta?

Uudenvuoden aaton (31.12) Länsi-Uusimaa kertoili Lohjan perusopetuksen valtiolta saamasta liki 450 000 euron tukevasta joululahjasta (sivu 3). Tuen oli tarkemmin sanottuna myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Länsi-Uusimaa lateli artikkelissaan Lohjan saaman lisätuen satumaista tarinaa: juuri ennen joulua 221 000 euron lisäavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen ja heti joulun jälkeen 228 000 euron erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.

Siuntionkin sivistystoimenjohtana aikanaan toiminut Lohjan sivistystoimenjohtaja Katri Kalske totesi Länsi-Uusimaan uutisessa muun muassa seuraavaa:

Tämä on meille mahdottoman iso asia … Meillä kävi tässä uudessa jaossa tuuri, sillä se tehtiin tämän aiemman hakemuksen perusteella. Niitä kuntia tuettiin, jotka eivät tuolloin saaneet kaikkea hakemaansa ja täyttivät kriteerit … Nyt saatu lisäavustus on käytettävissä tänä ja ensi vuonna. Selvitämme, voitaisiinko sitä kohdistaa ensi syksyyn, edellisen avustuskauden jatkeeksi.

Länsi-Uusimaan artikkelista ilmenee, että aikaisemmalla hakemuksella sivistystoimenjohtaja Kalske viittasi Lohjan keväällä 2014 saamaan 530 000 euron ryhmäkokojen pienentämisrahaan lukuvuodelle 2014-2015. Artikkelin mukaan lisäavustus on kohdennettava ”opettajien palkkakustannuksiin, resurssiopettajien lisäämiseen tai uusien opetusryhmien perustamiseen”.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 21.10.2014 hakutiedotteen mukaan koulutukselliseen tasa-arvon edistämiseen myönnettävien valtion erityisavustusten kokonaispotti vuosille 2015-2016 oli yhteensä 26 miljoonaa euroa. Avustuksien turvin olisi tarkoitus tasata koulujen ja alueiden välisiä oppimistuloseroja erityisesti sellaisilla koulunkäyntialueilla, missä on korkea työttömyysaste, keskimääräistä alhaisempi koulutustaso ja suuri vieraskielisten asukkaiden määrä. Hakuasiakirjat-sivulla OKM mainitsi erityisiksi painopistealueiksi maahanmuuttajaoppilaiden tukemisen, tyttöjen ja poikien välisen tasa-arvon, kodin ja koulun yhteistyön sekä koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn.

Kaiken inhimillisyyden nimissä Lohjan sivistystointa ja lohjalaisia on onniteltava jokaisesta eurosta, joka OKM:ltä on herunut kaupungin sivistystoimen kohentamiseen. Silti Länsi-Uusimaan artikkelissa pistävät silmään muutamat erikoiset seikat.

Länsi-Uusimaa mainitsee artikkelissaan, että Lohja ei olisi saanut myönnettyä lisäavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen, mikäli se olisi joutunut hakemaan sitä uudelleen. Syyksi tähän artikkelissa mainitaan se, että kaupungin hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa myös opetuksen resursseja oli leikattu 3,2 prosenttia, eikä ryhmäkokoja suurentaville kunnille olisi herunut lisätukea.

Toinen merkillinen seikka ilmenee Länsi-Uusimaan artikkelin sisältämästä Lohjan sivistystoimenjohtaja Kalskeen toteamuksesta, että ”Lohjalla oppilaat ovat varsin homogeeninen ryhmä”.

Näiden kahden seikan perusteella voitaneen sanoa, että Lohjalle kävi aikamoinen mäihä, vaikka sen ryhmäkokoja suurentavia talousratkaisuja ja oppilaskoostumusta koskevat seikat eivät olisikaan välttämättä puhuneet lisäavustuksen ja erityisavustuksen saamisen puolesta.

Länsi-Uusimaan artikkeli mainitsee myös, että Raasepori sai lisäavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen 109 200 euroa. Siuntio sai avustusta 4100 euroa.

Miten lienee Raaseporin täyttämien edellytysten laita? Ainakin suomenkielisen kouluverkon karsiminen on tuntunut olevan monesti tapetilla.

Oman lisämausteensa tähän rahanjakoon tekee se lisähavainto, että opetusministerinä toimii sosialidemokraattien Krista Kiuru.

Lisäksi sekä Lohjalla että Raaseporilla on omat kansanedustajansa, Matti Saarinen ja Maarit Feldt-Ranta, jotka molemmat ovat sosialidemokraatteja.

Saarinen ei ole enää ehdolla eduskuntavaaleissa mutta lohjalainen sosialidemokraatti Joona Räsänen on. Raaseporista ehdolla on Feldt-Ranta.

Tämänpäiväisen (2.1) Länsi-Uusimaan Tekstarit-palstalla (sivu 2) nimimerkki ”Lohjalainen” toteaa seuraavaa:

Ei kai 450 000 euron harkinnanvaraista valtionapua pelkällä tuurilla onnistuta saamaan. Ministeri Kiurun päätöksen lisäksi asiaan on vaikuttanut varmasti myös kaupunkimme kansanedustaja Matti Saarinen.

Rohkea veto näin eduskuntavaalien alla!

Aika mielenkiintoista on sekin, että samainen OKM vahvisti 19.11.2014 siuntiolaiselle monitoimihalliyhtiön omistavalle yksityiselle yhdistykselle (Sjundeå intresseförening rf) suorastaan poikkeuksellisen 750 000 euron rakentamisavustuksen.

Avustuksen vahvisti OKM:n alaisuudessa allekirjoituksellaan RKP:n puolustusministeri Carl Haglund, joka toimii myös urheiluministerinä.

Se on varmaa, että peruspalveluja tuottava Siuntion kunnan sivistystoimi ei tätä avustusta saa.

Onko tällä kaikella enää mitään todellista tekemistä eriarvoisuuden ehkäisemisen kanssa?


Lähteet:

Länsi-Uusimaa, ”Lohja sai perusopetukseen 450 000 euron joululahjan”, 31.12.2014

%d bloggers like this: