Siuntion Sanomat

Etusivu » Posts tagged 'Siuntion Vihreät'

Tag Archives: Siuntion Vihreät

Mainokset

Siuntio haluaa metropoli-option Lohjan ja Porvoon tapaan

Siuntion kunnanvaltuusto käsitteli maanantain 2.2 kokouksessaan lausuntoa maan hallituksen esitykseen metropolihallintolaiksi. Lausunto tulee antaa valtiovarainministeriöön keskiviikkoon 4.2 mennessä.

Maan hallituksen esityksessä metropolihallintolaiksi Siuntiota ei ole luettu metropolihallintoalueeseen.

Nyt kuitenkin Siuntion kunnanvaltuusto päätti selvin äänin 24 – 3 (Holmlund, Kokkonen, Johansson), että Siuntion kunnalla tulisi olla samoilla periaatteilla mahdollisuus päättää liittymisestään metropolihallintoon, kuin Lohjan ja Porvoon kaupungeilla tulisi olemaan.

Kunnanvaltuusto tuli näin ollen toistaneeksi aikaisemmin (16.6.2014) metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraporttiin antamassaan lausunnossa esitetyn näkemyksensä.

Nyt hyväksytyssä lausunnossa Siuntio katsoo myös, että lakiesityksessä määritellyistä metropolihallinnon tehtävistä syntyvistä kustannuksista suurin osa muodostuu Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle keskittyvästä liikenteestä, jonka vuoksi kuntien maksuosuuksien tulisi jakautua suoriteperusteisesti.

Lisäksi Siuntio katsoo lausunnossaan, että metropolihallintoalueen ylimmän päätöksentekoelimen, eli metropolivaltuuston, edustuksen ja paikkamäärän tulisi jakautua kuntien kesken kuntien asukasluvun suhteessa, kuitenkin niin, että jokaisella jäsenkunnalla metropolivaltuustossa on vähintään yksi takuupaikka.

Hyväksytyssä lausunnossa tuotiin osittain esiin tarve selvittää lain vaikutukset metropolihallintoalueen ulkopuolelle jääviin alueisiin ja kuntiin.

Siuntion Keskustan Åke Holmlundin vastaehdotuksena oli myös kunnanhallituksessa esillä ollut lausunto, joka noudattaa valtakunnallisen Keskustan kotikunta-maakuntamallia, joka piti sisällään ajatuksen koko Uudenmaan kuulumisesta maakunnallisen ”metropolihallinnon” alaisuuteen.

Kunnanvaltuuston äänestyksessä hävinneen Keskustan kotikunta-maakuntamallin kannalle asettuivat Siuntion Vihreiden Yrjö Kokkonen ja Birgitta Johansson.

Mainokset

Siuntion kunnanvaltuutetut Janhunen ja Rehnberg luopuvat luottamustehtävästä

Kuluvalla vaalikaudella on kunnanvaltuuston käsittelyssä ollut myös lukuisia valtuutettujen vaalikelpoisuuden menetyksiä. Esimerkiksi Siuntion Vihreiden molemmat vaalikaudella aloittaneet valtuutetut Kristian von Essen ja Timo Raivio muuttivat paikkakunnalta. Heidän tilalleen Siuntion Vihreiden valtuustoryhmään nousivat varasijoilta Taina Janhunen ja Yrjö Kokkonen. Myös muiden puolueiden valtuustoryhmissä on tapahtunut vastaavanlaisia muutoksia.

Jälleen kerran Siuntion kunnanhallituksen käsittelyyn on tulossa kaksi uutta valtuutetun vaalikelpoisuuden menetystä ja täydennysvaalit.

Kunnanhallituksen ensi maanantain 24.11 kokouksen esityslistan (§ 182 ja 183) mukaan Siuntion Vihreiden valtuutettu Taina Janhunen on ilmoittanut 3.11.2014 päivätyllä kirjeellä luopuvansa luottamustehtävästä kunnasta muuton takia. Myös Siuntion RKP:n valtuutettu Raija Rehnberg on ilmoittanut 4.11.2014 päivätyllä kirjeellä luopuvansa luottamustehtävästä kunnasta muuton takia.

Vauhdikas valtuustokausi ainakin tältä osin.

%d bloggers like this: